ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Kalite Politikası

VİZYON:

ELDER MYM olarak, TS EN ISO/IEC 17024 ve ISO 9001 standartları, Mesleki Yeterlilik Kurumu yönetmelikleri ve yükümlü olduğumuz yönetmeliklere göre; gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık ve etik kurallarını esas alarak, personel belgelendirme hizmetini sunmayı amaçlıyoruz.

 

MİSYON:

Yetkin olduğumuz personel belgelendirme hizmetinin ELDER MYM kurum ve personeli tarafından yüksek kalitede sunulması adına, gerek eğitimler gerekse ekipman desteği ile sürekli gelişmeyi hedefleyen yapı oluşturacağız.

 

KALİTE POLİTİKASI:

- ELDER MYM’ in vizyon ve misyonu doğrultusunda gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine sadık kalarak talepleri zamanında karşılayacağız.

- ELDER MYM, tüm politika ve prosedürlerini yaş, ırk, cinsiyet vb. ayrımı yapmadan hazırlamış olup, personel belgelendirme hizmetimizi mevcut yasalara göre ilgili olan tüm şahıslara sunacağız.

- Sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla, ELDER MYM’ de yürütülen personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili tarafların katılımı ile ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak her türlü metot geliştirilecektir.

- Hizmet odaklı anlayışımızla, uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet sunduğumuz kişilerin memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracağız.

- İtiraz ve şikayetlerin en alt seviyede kalması için sunduğumuz hizmetler sırasında ve sonrasında gereken özeni göstereceğiz.

- Hizmet sunan personelimizin kararlarını etkileyebilecek herhangi bir iç ve dış etkiye maruz kalmaması için gerekli önlemleri alacağız.

- Personel belgelendirme hizmetini her zaman, Mesleki Standartlara ve Ulusal Yeterliliklere uygun olarak sunacağız.

- ELDER MYM olarak tüm personelimizin standardını yükseltmek adına gerek teknik anlamda yeterliliklerini sağlamak, arttırmak ve devamlılığını sağlamak; gerekse de kalite dokümantasyonunu öğrenmesi ve çalışmalarını kalite sistemini oluşturan politika ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak adına ve iş güvenliği, iş etiği, tarafsızlık gibi rehberlik edici konularda eğitimler vereceğiz. 

- TS EN ISO/IEC 17024 ve ISO 9001 standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin gerekliliklerini karşılamak ve iyi bir mesleki ve teknik uygulama ile artan kalitede hizmet sunacağız.

- TS EN ISO/IEC 17024 ve ISO 9001 standartlarının göre oluşturmuş olduğumuz entegre kalite sistemimize bağlı olarak sürekli iyileştirme taahhüdümüzü yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

- Bu politikanın sürdürülmesi, ELDER MYM organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluluğundadır.

 

ELDER MYM Müdürü