ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Ücretler

Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi

 

 

  

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ (SEVİYE 4) YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

15UY0211-4

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

15UY0211-4

A2 Arıza Giderme, Bakım ve Yenileme İşlemleri Öncesi Hazırlıklar

250,00-TL

520,00-TL

770,00-TL

15UY0211-4

A3 Test Ayarlama ve Ölçü İşlemleri Gerçekleştirme ve Yük Aktarımını Gerçekleştirme İşlemleri

250,00-TL

1.170,00-TL

1.420,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

2.440,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

2.4400,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

1.690,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

  

YETERLİLİK KODU

ENDEKS OKUMA GÖREVLİSİ

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

15UY0212-3

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

15UY0212-3

A2 Çalışma Öncesi Hazırlıklar, Endeks Okuma Teçhizatının Çalışabilirlik Kontrolü İşlemleri

250,00-TL

260,00-TL

510,00-TL

15UY0212-3

A3 İşletmenin Belirlediği Gerekli Kontrolleri ve Sayaç Endekslerini Okuma İşlemleri

250,00-TL

260,00-TL

510,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

1.270,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

1.270,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

520,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

  

 

YETERLİLİK KODU

RÖLE GÖREVLİSİ

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

15UY0213-4

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

15UY0213-4

A2 Envanter Hazırlama, Teknik Destek, Montaj ve Değişim Öncesi Hazırlık İşlemleri

250,00-TL

585,00-TL

835,00-TL

15UY0213-4

A3 Ölçü ve Röle Aletlerinin Montaj, Değişim, Test ve Ayar İşlemleri

--

1.755,00-TL

1.755,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

2.840,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

2.840,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

2.340,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

 

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK DAĞITIMI SCADA OPERATÖRÜ

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

15UY0214-5

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

15UY0214-5

A2 Çalışma Öncesi Hazırlıklar, SCADA Ekipman Hazırlıkları ve İş Organizasyonu İşlemleri

250,00-TL

780,00-TL

1.030,00-TL

15UY0214-5

A3 SCADA Sinyal Takibi, Kumanda ve Kontrol Operasyonları ve Raporlama İşlemleri

250,00-TL

845,00-TL

1.095,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

2.375,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

2.375,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

1.625,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

  

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ HAT BAKIM GÖREVLİSİ

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

17UY0274-4

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

17UY0274-4

A2 Arıza Giderme, Bakım ve Yenileme İşlemleri Öncesi Hazırlıklar

250,00-TL

325,00-TL

575,00-TL

17UY0274-4

A3 Ölçü ve Yük Aktarımını Gerçekleştirme İşlemleri

250,00-TL

520,00-TL

770,00-TL

17UY0274-4

B1 Yüksekte Arıza Giderme, Bakım ve Ölçü İşlemleri

250,00-TL

715,00-TL

965,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

1.595,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

2.560,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

845,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

 

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ (SEVİYE 3)

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

17UY0275-3

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

17UY0275-3

B1 Arıza Giderme, Bakım ve Yenileme İşlemleri Öncesi Hazırlıklar

250,00-TL

585,00-TL

835,00-TL

17UY0275-3

B2 Test Ayarlama ve Ölçü İşlemleri Gerçekleştirme ve Yük Aktarımını Gerçekleştirme İşlemleri

250,00-TL

715,00-TL

965,00-TL

17UY0275-3

B3 Yüksek Gerilim Altında Arıza Giderme, Bakım ve Yenileme İşlemleri Öncesi Hazırlıklar

250,00-TL

520,00-TL

770,00-TL

17UY0275-3

B4 Yüksek Gerilim Altında Test Ayarlama ve Ölçü İşlemleri Gerçekleştirme ve Yük Aktarımını Gerçekleştirme İşlemleri

250,00-TL

910,00-TL

1.160,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

2.050,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

3.980,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

1.300,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

 

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ KAYIP-KAÇAK VE ÖLÇÜ KONTROL GÖREVLİSİ

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

17UY0275-3

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

17UY0275-3

B1 Kaçak Tespiti veya Ölçü Kontrol Çalışmalarını Gerçekleştirme İşlemleri

250,00-TL

650,00-TL

900,00-TL

17UY0275-3

B2 Yüksek Gerilimde Kaçak Tespiti ve Ölçü Kontrol Çalışmalarını Gerçekleştirme İşlemleri

250,00-TL

780,00-TL

1.030,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

1.150,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

2.180,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

780,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

 

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ TEST GÖREVLİSİ

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

17UY0277-4

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

17UY0277-4

A2 Arıza Tespiti ve Çalışma Öncesi Hazırlıklar

250,00-TL

485,00-TL

735,00-TL

17UY0277-4

A3 Test ve Kontrol Çalışmaları ve Güzergâh Tespiti

250,00-TL

1.170,00-TL

1.420,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

2.405,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

2.405,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

1.690,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

 

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ SAHA KOORDİNATÖRÜ

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

17UY0278-5

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

17UY0278-5

A2 Hazırlık, Arıza Giderme ve Bakım Çalışmaları

250,00-TL

455,00-TL

705,00-TL

17UY0278-5

A3 Test Ayarlama ve Ölçüm İşlemleri

250,00-TL

715,00-TL

965,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

1.920,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

1.920,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

1.170,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

 

YETERLİLİK KODU

ELEKTRİK SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI

YETERLİLİK BİRİMLERİ

TEORİK SINAV ÜCRETİ

PERFORMANS SINAV ÜCRETİ

BİRİM TOPLAM ÜCRETİ

17UY0279-4

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

250,00-TL

--

250,00-TL

17UY0279-4

B1 Çalışma Öncesi Hazırlık ile Enerji Kesme ve Enerji Açma

250,00-TL

585,00-TL

835,00-TL

17UY0279-4

B2 Ölçü Devresi İşlemleri

250,00-TL

585,00-TL

835,00-TL

17UY0279-4

B3 Yüksek Gerilim Altında Çalışma Öncesi Hazırlık ile Enerji Kesme ve Enerji Açma

250,00-TL

585,00-TL

835,00-TL

17UY0279-4

B4 Yüksek Gerilim Altında Ölçü Devresi İşlemleri

250,00-TL

780,00-TL

1.030,00-TL

Yeterlilik için Minimum Ücret Bedeli

1.920,00-TL

Tüm Birimlerden Sınava Katılım Sağlandığındaki Toplam Sınav Ücreti

3.785,00-TL

Sınavlı Belge Yenileme Ücreti

1.170,00-TL

Sınavsız (Kanıt ile)  Belge Yenileme Ücreti

250,00-TL

 

  

*Fiyatlara KDV Dahildir.

 

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

  • Sınava giren adayların başarısız olması durumunda 12 ay içinde ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır. Aday 12 ay içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde, yeniden hem teorik hem de performans sınavlarına ücretli girmek zorundadır.
  • Teşvik (varsa) kapsamında yapılan sınav başvurusunda, 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere, adayların 3 sınav hakkı bulunmaktadır.
  • AB Hibe Programı (varsa) kapsamında yapılan sınav başvurusunda, 1 Yıl içerisinde kullanılmak üzere, adayların 2 sınav hakkı bulunmaktadır.
  • Aday, tüm sınav haklarının sonunda başarısız oldukları birim veya birimlerden, 24 ay içerisinde, birim birleştirme talebinde bulunabilir. Aday 24 ay içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde başvurduğu meslekle ilgili zorunlu birimlerin tamamından sınava girmek zorundadır.
  • Sınav başvurusu onaylanmış adayın, mücbir sebeplerle sınava katılamaması ve sınava katılamayacağını ELDER MYM’ ye sınav tarih ve saatinden en geç 1 iş günü öncesinde bildirmesi halinde adayın sınav hakkı kaybolmaz ve adayın ücret iadesi istemesi durumunda ELDER MYM, adayın ödemiş olduğu ücreti iade eder.
  • Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişiklikler vb. sebeplerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, yeni belge düzenleme ücreti olarak 250 TL alınacaktır.
  • ELDER MYM, MYK tarafından onaylanması şartıyla, fiyat değişikliği yapma hakkına sahiptir.