ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Tarafsızlık Politikası

TS EN ISO/IEC 17024 Standardı, ilgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için;

 

ELDER MYM, belgelendirme talebinde bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi veya kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili gizliliği, güvenilirliği sağlamakta, adil ve tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm ELDER MYM çalışanlarına, gerçekleştirilen eğitimlerle, iletilmektedir.

 

ELDER MYM üst yönetimi ve çalışan tüm personeli, belgelendirme faaliyetlerinde adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına personellerinin ELDR.FR.017, ELDR.FR.019, ELDR.FR.038, ELDR.FR.061 “Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi” ni imzalamalarını sağlayarak garanti altına almaktadır.

 

ELDER MYM, personel belgelendirme faaliyetleri sırasında başvuru sahibi adaya ait bilgilerin gizliliğini koruyarak, geçerli olan kanunlarla uyumlu uygun düzenlemelere sahiptir. TS EN 17024 Standardında ve MYK Mevzuatında belirtilenlerin dışında, aday hakkındaki bilgileri adayın yazılı izni olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklamaz. Bu bilgilerin kanun gereği üçüncü tarafa açılması istendiği durumda, ELDER MYM sağlanan bu bilgiler hakkında kanunda izin verilen şekilde adayı bilgilendirir.

 

ELDER MYM’ in sunmuş olduğu hizmetlerden ve dağıtım şirketleri ile arasındaki ilişkilerden kaynaklanan tarafsızlığın ihlali ile ilgili ihtimaller, risk analizi ile analiz edilmekte ve tarafsızlığın ihlali için söz konusu risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

 

Ayrıca, ELDER MYM Yönetimi de tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışacağına dair taahhüdünü “ELDER Yönetimi Tarafsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almakta ve bu taahhüdünü web sitesinde kamuya yayınlamaktadır.

 

ELDER MYM Müdürü