ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi

Turkak MYK

Kapsam Değişikliği Duyurusu

Kamuoyunun Dikkatine

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 24.01.2024 tarih ve 2024/010 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yetkimiz “kendi talebimiz doğrultusunda” kaldırılmıştır. Yönetim Kurulu karar tarihi itibariyle kapsamımızda bulunan 17UY0275-3 Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi (Seviye 3) (Rev.No:00), 17UY0274-4 Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi (Seviye 4) (Rev.No:00), 17UY0278-5 Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü (Seviye 5) (Rev.No:00) ulusal yeterliliklerinde tanıtım, başvuru kabulü ve sınavlar dâhil bütün faaliyetlerimiz sona ermiştir.

“Yetkisi Askıya Alınan veya Kaldırılan Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştirmesi Gereken İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde belgelendirme süreci tamamlanmış veya belgelendirme kararı alınmış adaylara ilişkin tüm işlemler tarafımızca tamamlanacak, sınav haklarının tamamını kullanmamış veya sınav haklarını kullandığı halde belgelendirme karar süreci tamamlanmamış adayların sınav ücretleri iade edilecektir.

 

 

 

Saygılarımızla…
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi

Mesleki Yeterlilik Merkezi